Przyczyny zaburzeń równowagi u osób starszych

Zaburzenia równowagi u osób starszych to dość częsty problem. Choć bywa bagatelizowany, jest sygnałem, którego nie należy lekceważyć. Zaburzenia równowagi nierzadko prowadzą do poważnych upadków. Jakie mogą być przyczyny problemów z utrzymaniem stabilnej postawy ciała u osób starszych?

Zaburzenia równowagi u osób starszych

Na początku podkreślmy ważną informację, zaburzenia równowagi nie są powodowane po prostu starością. U ich podłoża może leżeć wiele różnych przyczyn, ale nigdy nie jest nią sam upływ czasu. Tymczasem właśnie założenie, że problemy z równowagą u osób starszych wynikają z ich wieku, jest często powodem, dla którego lekceważy się ten niepokojący objaw i nie dochodzi się przyczyn. A co może powodować zaburzenia równowagi u seniorów?

Powody zachwiań równowagi u osób starszych, to przede wszystkim:

 • bóle głowy,
 • zaburzenia lękowe,
 • choroba Meniere’a,
 • obniżone ciśnienie tętnicze krwi,
 • odwodnienie,
 • zaburzenia widzenia (m.in. zaćma, jaskra czy retinopatia cukrzycowa),
 • neuropatie (przez nie bodźce np. z obrębu kończyn dolnych – nie docierają w odpowiedni sposób do ośrodkowego układu nerwowego, co wywołuje trudności z utrzymaniem równowagi),
 • zapalenie błędnika,
 • choroby układu mięśniowo-szkieletowego (np. osteoporoza lub choroba zwyrodnieniowa stawów),
 • choroby wątroby (szczególnie te, w których przebiegu pojawia się encefalopatia wątrobowa)
 • przejście udaru mózgu,
 • zaburzenia otępienne,
 • nerwiak nerwu przedsionkowo-ślimakowego,
 • choroby neurologiczne (np. stwardnienie rozsiane).

Zaburzenia równowagi u seniorów mogą być powodowane także przez pewne leki. Najczęściej są to:

 • leki  na depresję,
 • środki przeciwlękowe,
 • leki obniżające ciśnienie krwi,
 • lekarstwa przyjmowane przy chorobie Parkinsona,
 • silne leki przeciwbólowe.

Kiedy u starszej osoby pojawiają się trudności z równowagą, należy niezwłocznie udać się do lekarza w celu ustalenia przyczyny i podjęcia leczenia.

Objawy zaburzeń równowagi u seniorów

Zaburzenia równowagi mogą dawać o sobie znać w różnych momentach. Niekiedy utrudniają osobie starszej już podniesienie się z łóżka. Może się przy tym mocno chwiać, a nawet upadać.

Bywa też, że zachwiania równowagi pojawiają się podczas chodzenia. Senior może się zataczać, co powoduje nie tylko strach przed upadkiem, ale też obawy, że ktoś uzna go za pijanego.

Czasem ze względu na trudności z utrzymaniem równowagi, starsza osoba nie jest w stanie przejść dłuższego odcinka drogi bez korzystania z podpory.

U seniorów prócz samych zachwiań, często pojawiają się też inne symptomy, np:

 • nudności, wymioty,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia widzenia,
 • dezorientacja.

Konsekwencje zaburzeń równowagi

Zaburzenia równowagi u osób starszych często prowadzą do upadków. Te natomiast są w tej grupie wyjątkowo niebezpieczne. Powodują poważniejsze urazy niż upadki młodych osób, a niekiedy mogą nawet stać się przyczyną śmierci. Leczenie złamań powstałych u seniorów w wyniku upadku, przebiega wolniej i wymaga dłuższej rehabilitacji niż u ludzi młodych.

Kolejną konsekwencją występowania zaburzeń równowagi może być lęk przed poruszaniem się. Ten prowadzi niekiedy do tego, że senior rezygnuje z jakiejkolwiek aktywności fizycznej, co przyczynia się do osłabienia mięśni i stawów, pogorszenia krążenia krwi i słabszego dotlenienia organizmu. Co więcej, starsza osoba, która boi się poruszać, traci samodzielność. Zaczyna wymagać codziennej pomocy nawet w podstawowych czynnościach. Taki stan może znowu powodować depresję.

Jak widać, konsekwencje zaburzeń równowagi są bardzo poważne. Dlatego kiedy tylko zauważy się jakieś objawy problemów z zachowaniem równowagi u osoby starszej, należy udać się do lekarza i ustalić przyczynę oraz podjąć odpowiednie leczenie.

Zawsze dobrze jest też zapewnić seniorowi dodatkowe zabezpieczenie w postaci opaski alarmowej z przyciskiem SOS. Dzięki niej razie upadku starsza osoba będzie mogła szybko wezwać pomoc.

Share:

You may also like

Dodaj komentarz