Otępienie u osób starszych – jak sobie z nim radzić? Jak dbać o seniora z demencją?

Otępienie u seniorów to stan upośledzenia funkcji poznawczych. Zaczyna się od niewielkich problemów z pamięcią, a kończy niestety pełnym uzależnieniem od innych. Otępienie powodowane jest przez zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym i może rozwijać się w różnym tempie. Dotyka około 5% osób po 65. roku życia i aż 20% osób po 80. roku życia. Jak rozpoznać zamiany? Jak je leczyć i jak opiekować się osobą z demencją?

Czym jest otępienie u osób starszych? Typowe objawy

Otępienie w praktyce oznacza, spadek zdolności intelektualnych, spowolnienie procesów myślenia, zaburzenia orientacji w przestrzeni, zdolności przyswajania wiedzy, a nawet liczenia i rozumienia mowy. W niektórych przypadkach stan otępienia ma charakter przewlekły, co oznacza, że objawy mają stale taki sam stopień nasilenia. W innych natomiast ma przebieg postępujący — objawy się nasilają.

Typowe objawy otępienia obejmują:

 • problemy z pamięcią krótkotrwałą,
 • problemy z pamięcią długotrwałą,
 • zaburzenia myślenia abstrakcyjnego — wyraża się np. w nieumiejętności wyjaśniania pojęć, znaczenia słów,
 • problemy z krytyczną oceną,
 • zaburzenia poznawcze — afazja, agnozja, apraksja,
 • zaburzenie osobowości — egocentryzm, zwiększona podejrzliwość, skłonność do gwałtownych zachowań.

Im szybciej bliscy dostrzegą występowanie zaburzeń i udadzą się z seniorem do specjalisty, tym szybciej można podjąć leczenie, które może spowolnić rozwój otępienia.

Do chorób otępiennych zalicza się:

 • Alzheimera,
 • otępienie naczyniopochodne,
 • otępienie z ciałami Lewy’ego,
 • otępienie czołowo-skroniowe,
 • otępienie mieszane.

W zależności od przyczyn niektóre objawy mogą być odwracalne. Tym bardziej więc ważne jest, żeby jak najszybciej udać się do specjalisty.

Opieka nad osobą z demencją

Leczenie farmakologiczne jest niezbędne w przypadku seniorów z demencją, ale ogromną rolę odgrywa też odpowiednia opieka. To właśnie osoba, sprawująca opiekę nad osobą starszą powinna uważnie obserwować jej stan i w razie jego pogorszenia, konsultować się z lekarzem.

Oprócz leczenia farmakologicznego stosuje się niekiedy terapię, na którą składają się: trening pamięci, elementy terapii reminescencyjnej, zajęciowej i środowiskowej oraz walidacyjnej.

Osoba, która opiekuje się seniorem z demencją, powinna pamiętać, że dla takich osób bardzo ważna jest codzienna aktywność umysłowa (np. rozwiązywanie krzyżówek) oraz fizyczna. Regularne spacery mogą bardzo pomóc. Kolejny ważny czynnik to zapewnianie seniorowi towarzystwa. Izolowanie starszej osoby od otoczenia jeszcze przyspiesza przebieg jej choroby. Choć nie zawsze łatwo przebywać z seniorem, którego osobowość ulega zmianie, to jednak nadal należy otaczać go ciepłem.

Jeśli starsza osoba cierpiąca na demencję lub inną chorobę otępienną miesza we własnym domu, a opiekę nad nią sprawuje rodzina, to jest coś jeszcze, co mogą zrobić z myślą o bezpieczeństwie seniora i własnym — zamontować w domu system czujników. Dzięki temu nawet jeśli zdarzy się, że starsza osoba zostanie sama w domu, członkowie rodziny będą wiedzieć, czy dzieje się coś niepokojącego.

Członkom rodziny — dzieciom, wnukom — może być trudno pogodzić się z faktem, że kochana mama lub babcia nie jest już taka, jak dawniej. Mimo to warto pamiętać, że to nadal ten sam człowiek, który nadal potrzebuje miłości i opieki.

 

 

Share:

You may also like

Dodaj komentarz