Kontakt

KRAJOWE CENTRUM TELEOPIEKI

NESTOR

CTO SeniorCare Sp. z o. o.

35-301 RZESZÓW
UL. Lwowska 142/7A

NIP: 8133727604
REGON: 365405955
KRS: 0000641552

TEL. 17 777 0115