Mieszkasz daleko od wymagających opieki medycznej lub nadzoru członków rodziny lub bliskich Ci osób?

Troszczysz się o swoich rodziców/dziadków, chcesz mieć pewność, że są pod dobrą opieką, kiedy nie ma Cię z nimi?

Chorujesz lub jesteś w okresie rekonwalescencji i chcesz mieć pewność bezpiecznego dostępu do opieki lub usług medycznych w sytuacji problemowej, czy zagrożeniu zdrowia lub życia?

Chcesz monitorować swój stan zdrowia i być w stałym kontakcie z profesjonalnym gronem lekarzy?

Obawiasz się o dostęp do opieki medycznej, dla Ciebie i Twoich bliskich w czasie pandemii COVID-19?

Jeżeli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to znaczy że System Teleopieki Nestor jest właśnie dla Ciebie!

Chociaż długość życia wzrasta, niestety nie idzie ona w parze z oczekiwaną liczbą lat życia w zdrowiu (HLY). W raporcie przygotowanym przez Health Consumer Powerhouse, przedstawiającym Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia (EHCI) za rok 2015, Polska znalazła się na 34 miejscu na 35 krajów. Z badań prowadzonych przez GUS wynika, że prawie 25% osób potrzebujących opieki zdrowotnej sygnalizowało opóźnienia w leczeniu z powodu długiego oczekiwania. Niestety pomimo wzrostu nakładów finansowych na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych, system publicznego ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wystarczająco efektywny. Jego problemy dotykają bezpośrednio pacjentów. Chociaż w ostatniej dekadzie podwojono nakłady na opiekę medyczną, Polacy nadal nie oceniają systemu ochrony zdrowia jako skutecznego w zaspokajaniu ich potrzeb. By w realnie krótkim czasie uzyskać niezbędną pomoc medyczną, obywatele i tak są zmuszeni do współfinansowania leczenia ze środków prywatnych. Czytaj Dalej >

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowi poważny problem dla sektora opieki zdrowotnej w Polsce. Starsze osoby zdecydowanie częściej zgłaszają zapotrzebowanie i korzystają z usług opiekuńczych, zabiegów pielęgniarskich, porad lekarskich i zabiegów rehabilitacyjnych. Z danych statystycznych wyraźnie wynika, że obecnie system opieki zdrowotnej w naszym kraju jest niewystarczający. Żeby zatroszczyć się o zdrowie osób starszych bardzo często konieczne okazuje się korzystanie także z prywatnej opieki zdrowotnej. Dotyczy to zarówno kwestii diagnostycznych, jak i samego leczenia przez specjalistów. Czytaj Dalej >

Nie zwlekaj i zadbaj o bezpieczeństwo i zdrowie swoich bliskich już dziś! Nasze Centrum Telemedyczne pozwoli Ci spać spokojnie – to my będziemy czuwać nad Twoimi rodzicami i dziadkami!